Publicerad: 06/15/2018


Banbesiktning Simrishamn

Med anledning av de incidenter som skett på Cimbrias bana har förbundsstyrelsen beslutat att banan måste besiktigas innan nästa tävling får genomföras. Detta för att säkerställa att tävlingen kan genomföras på ett så säkert sätt som möjligt för hundarna och för att publiken ska få en positiv upplevelse.
Förbundsstyrelsen vill därutöver tillse att hundkapparna känner sig trygga i att anmäla till Cimbriabanan och hoppas på så sätt behålla, eller till och med öka, antalet tävlande på banan.

Besiktningen kommer att utföras av Mikael Olsson under lördagen den 16 juni.
Resultatet kommer att kungöras så snart som möjligt på SHCFs hemsida, dock senast under söndagen den 17 juni. 


Källa: SHCF FörbundstyrelseCreated by Theres Lindström