Publicerad: 03/27/2007


Formradskrav - Riksspelslopp!

Tills vidare gäller att hunden ska ha minst ett godkänt trial från 2007 (T1-T6), oavsett distans, i programraderna för att få delta i riksspelslopp. Men kraven på formrader kan komma att omformuleras.


Källa: SHCF/Täk, GR SpelCreated by RacingManager