Publicerad: 07/03/2010


Resultat Åkers Kanal 3/7

Resultat från Lopp 2 på Åkers den 3/7 är lite felaktigt inrapporterat, avvaktar kontakt med tävlingsledning innan loppet publiceras med korrekta uppgifter.


Källa: SHCFCreated by Anna-Lena Landen