Publicerad: 07/16/2012


Matrikel 2012

Det finns en ny Matrikel att hämta under
" Info aktiva >> Blankett/Dok arkiv >> Dokument ".
Eventuella felaktigheter i matrikeln mailas till
" regshcf@gmail.com ".
Kommer att uppdateras en gång per månad.


Källa: SHCF:s RegisterCreated by Krister Sandberg