Publicerad: 10/19/2011


Officiellt tävlingslopp

På förekommen anledning vill SHCF klargöra att som officiellt tävlingslopp
räknas lopp som av sällskap inbjuds till och som är sanktionerad av SHCF
genom att loppet finns publicerat i Tävlingsinbjudan.
Banrekord svarar respektive banägande sällskap för att godkänna eller
underkänna. SHCF har i princip inget med detta att göra.Vissa kriterier
gällande tidtagning skall vara uppfyllda och dessa är angivna i regelverket
§8:47.
T1 och T2 som vissa refererar till handlar i första hand om trial men SHCF har även tidigare under året tagit beslut att ej godkänna 1 eller 2 hundars tävlingslopp. Däremot har SHCF godkänt arrangerandet av det klassiska loppet Sylvia Flash Trofè.

Hans Bohman
Ordförande


Källa: SHCFCreated by Krister Sandberg