Publicerad: 02/17/2019


Dokument inför kongressen 2019

Bifogat finns fördelningen av ombud samt de motioner som kommer att behandlas under kongressen 2019. En version med styrelsens yttrande kommer senast den 15 mars. Bifogat finns också propositioner som var uppe för diskussion på ordförande konferensen. Där bestämdes att senast den siste januari går ett förslag till färdig regelverkstext ut. Denna ska behandlas på sällskapens årsmöte. 
Tankar från dessa möten ska skickas in senast den siste februari. Senast den 15 mars kommer det färdiga förslagen från förbundsstyrelsen och denna kommer att behandlas på kongressen.  

Dag: lördagen 6 april
Tidsschema:  09:30, samling kaffe
          10:00 Kongressen öppnas
          17:00 Kongressen avslutas

Plats:  Stora Brännbo Konferens och Hotell, Stora Brännbovägen 2-6, 193 33     Sigtuna, www.konferensanlaggningar.se/StoraBrannbo

Samtliga ombud, förbundsstyrelse, förbundsrevisorer och valberedningsutskott gör en personlig anmälan. Av anmälan ska framgå om man har för avsikt att delta i den gemensamma middagen samt om man önskar övernattning. Inkvarteringen sker i dubbelrum, ange därför vilken person Ni vill inkvarteras ihop med. Om något ombud vill ha enkelrum eller dela rum med en åhörare så kommer detta att debiteras personen för extrakostnaden.
Anmälan för ombud ska ske till förbundssekreteraren senast den 10 mars 2019.

Åhörare erbjuds deltaga i mån av plats, åhörare beställer själva mat, fika och ev. övernattning. 

Vänliga hälsningar

SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND


Fördelning av ombud för kongress 2019.pdfFördelning av ombud för kongress 2019.pdf
Motioner till Kongressen 2019.pdfMotioner till Kongressen 2019.pdf
SHCF Propositioner Regelverksförändringar vers 1.pdfSHCF Propositioner Regelverksförändringar vers 1.pdfKälla: SHCF FörbundstyrelseCreated by Theres Lindström