Publicerad: 03/27/2020


Viktigt information!!!

Med anledning av att ny information har gått ut från regeringen så måste vi inom hundkappen bli mer restriktiva vad gäller träning och tävling.

FS ställer in samtliga tävlingar fram till 1 juni 2020 till att börja med, detta kan komma att förlängas! Vi får alla hjälpas åt att få ihop tävlingar till alla banor i framtiden när vi vet mer om hur många tävlingar som har ställts in.

När det gäller träning ska du som hundkappare tänka:Är det nödvändigt att åka till banan.Kan du garantera att du inte smittar någon.

Sällskapen ska tänka:

Hur kan vi hjälpa till att förhindra smitta.

Måste vi ha träning just nu.

Är samtliga funktionärer friska.

Kan vi garantera att det inte blir fler än 50 personer inklusive funktionärer.

Hur gör vi så att hundkapparna inte åker i onödan och det redan är 50 personer på plats.

Kan vi säkerställa att dessa personer på plats har tillräckligt med utrymme.

Har vi tillräckligt med tvål/sprit och vatten engångsservetter, eller hur säkerställer vi det.

// SHCFKälla: SHCFCreated by Lars Marklund