Publicerad: 09/07/2019


Angående sjukdomsutbrott i Norge

Angående sjukdomsutbrott i Norge
SKK har till vidare stoppat allt deltagande av norska hundar vid svenska tävlingar och prov. SHCF följer SKKs regler och det är därmed inte tillåtet för hundar som bor eller nyligen har vistats i Norge att delta vid träning och tävling. 
Förbudet gäller så länge SKKs regel kvarstår. 

/Förbundsstyrelsen


Källa: SHCFCreated by Krister Sandberg