Publicerad: 08/30/2008


Uppdaterad "Tävlingsinbjudan 2008", läs mer

"Tävlingsinbjudan 2008" (pdf) har nu uppdaterats för resten av tävlingssäsongen. För de dagar som saknar information hänvisas till arrangerande sällskap. Under rubriken "Klubbar" nedan finns länkar till sällskapen! Dokumentet heter "Tävlingsinbjudan2008_04" och finns att hämta under - "Info aktiva / Blank/Dok arkiv / Dokument"


Källa: SHCF/Täk



Created by RacingManager