Publicerad: 09/29/2005


Info om arbetet med vårt spel och vår framtid

Efter Svenska Spels besked att de inte har för avsikt att fortsätta med spelet på våra hundar har ett intensivt arbete inletts.
Förbundsstyrelsen och kansliet har under veckan samlat in information och givit information bland myndigheter, kollegor i branschen samt andra för sporten värdefulla kontakter.

Förbundsstyrelsens målsättning i detta arbete är att vi skall behålla någon form av spel på våra hundar. Detta för att dels fortsätta och erbjuda ett spel som är intressant, och dels för att ge våra medlemmar tävlingsmöjligheter under kvalitativt goda former.

De kontakter vi haft har deklarerat att vårt spel har hög spelsäkerhet för spelarna samt är spännande och givande för spelarna. Därutöver har det särskilt framhållits hur vi lyckats med djurskyddet vilket har rönt intresse från våra internationella samarbetspartners.

Med dessa punkter och med gjorda erfarenheter kommer nu förbundsstyrelsen och kansli att fortsätta arbetet mot målet att behålla spelet.

Parallellt med arbetet att skapa förutsättningar för fortsatt spel arbetar förbundsstyrelsen med planläggning och förberedelser för en situation där vi inte skulle lyckas behålla spelet. Detta har bl a inneburit att varsel lagts på samtliga våra anställda.
Här är det också viktigt att sällskapen har en alternativ planläggning för 2006.

Förbundsstyrelsen har vidare konstaterat att debatten om Svenska Spels beslut att lägga ned spelet har varit ytterst begränsad. Det är därför viktigt att sällskapen bearbetar lokala media och politiker så att vi når ut med vårt budskap till allmänheten.

Slutligen kommer en telefonkonferens att hållas den 2 oktober 2005 med sällskapens ordföranden.

Förbundsstyrelsen kommer att informera på detta sätt framgent med målet att minst en gång i vecka lämna information.

2005-09-29

Förbundsstyrelsen


Källa: SHCF FörbundsstyrelsenCreated by Titti Karjalainen