Publicerad: 05/13/2016


Banbesiktning

VIKTIG INFO gällande alla banor
Här finns protokollet för besiktning av banorna.SHCF/SHCF/Dokumentarkiv, filen heter Protokoll Banbesiktning
Samt även vilka personer som är utförare för SHCF i frågan.
Den filen heter Bankontrollanter


Källa: FörbundsstyrelsenCreated by Ola Sjödin