Publicerad: 05/05/2009


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Förbundscirkulär nr 27-28 2009, finns nu utlagt under

"Info aktiva>Blankett/Dok arkiv>Förbundscirkulär". Viktig info angående tävlingshantering och resultatrapportering.


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by Anna-Lena Landen