Publicerad: 11/02/2005


Affären med Svenska Spel går mot sitt avslut

Styrelsen för SHCF konstaterar att de förslag till lösningar av spelaffären som syftat till dels en fortsättning av riksspelet och även övergångslösningar helt har förkastats av Svenska Spel.
Det som återstår nu är att avveckla affärsrelationen med Svenska Spel fram till årsskiftet.
Svenska Spel har valt en konsekvent linje vad avser styrelsens beslut att avveckla spelet på hundarna.
Denna kompromisslösa linje innebär att det uppstår en hel del problem att lösa för hundkapplöpningssporten. De stora frågorna är, hur hanterar vi det växande hundbeståndet, hur skall vi organisera tävlandet 2006 och framåt.

Parallellt med diskussionerna med Svenska Spel har vi arbetat med alternativ. Här är vi inte framme ännu men vi bearbetar myndigheter och andra intressenter att ge oss någon form av speltillstånd eftersom vi inte enligt finansdepartementet kan överta befintlig koncession 2006.
Kontakter har tagits med andra parter för att diskutera samarbete rörande distribution av spel på våra hundar.

Styrelsen för
Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund


Källa: SHCF StyrelseCreated by Titti Karjalainen