Publicerad: 06/17/2012


Info Sällskapens Registratorer

Till sällskapens Registratorer
Tävlingsböcker för nya hundar som skall registreras skall Ni framöver rekvirera från styrelsens representant Torsten Axelsson.
Mail: torsten@axrace.se, telefon nummer finns under
" SHCF>>SHCF>>Förbundsstyrelse ".


Källa: SHCFCreated by Krister Sandberg