Publicerad: 11/27/2013


Info från Shcf till samtliga sällskap!

Förbundscirkulär 3/2013, innehåller kallelse till kongress 2014 samt info om valberedningens arbete. Finns att hämta under:
" Info aktiva → Blankett/Dok arkiv → Dokument "
Filen heter: 03-2013 Kallelse_kongress_kungörelse_om_val


Källa: Shcf:s FörbundsstyrelseCreated by Krister Sandberg