Publicerad: 02/13/2010


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Förbundscirkulär 3 2010 finns nu att hämta under "Info Aktiva>Blankett/Dok Arkiv>Förbundscirkulär".
Länkar till RAS-enkäter mentalitet och hälsa återfinns under fliken Länkar (använd funktionen Bakåt i webläsaren för att komma tillbaka till hemsidan efter att enkäten fyllts i). OBS en enkät per hund!


Källa: SHCF FörbundsstyrelseCreated by Anna-Lena Landen