Publicerad: 12/02/2009


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Förbundscirkulär 47, angående flytt av Förbundsfullmäktiges höstmöte, finns nu att hämta under "Info Aktiva>Blankett/Dok Arkiv>Förbundscirkulär"


Källa: SHCFs FörbundsstyrelseCreated by Anna-Lena Landen