Publicerad: 10/09/2016


Förlängd anmälningstid

Anmälningstiden förlängs idag till och med midnatt p.g.a. ett större fel i DNS trafiken i England


Källa: Tävlingsansvarig ShcfCreated by Krister Sandberg