Publicerad: 11/18/2014


Att tävla utomlands

Tävling utomlands kräver, att du följer Jordbruksverkets regler för resa
inom EU länder 
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/
hundarochkatter/inochutforsel.4.32b12c7f12940112a7c80007568.html

Det finns inga andra krav för svenska hundar att tävla i Danmark
eller Finland.
För att tävla i Storbritannien måste du registrera din hund med den
engelska stamboken,
För att göra det möjligt måste din hund vara registrerad i Shcf:s register
och inneha en tävlings bok samt stamtavla med ägar och
uppfödar Information,
Din hund måste också vara både mikrochipad och tatuerad.

GLÖM ALDRIG jordbruksverkets regler för resa inom EU.


Källa: Shcf / DuncanCreated by Krister Sandberg