Publicerad: 02/07/2007


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Det nya dokumentet heter "Förbundscirkulär2007-02" och innehåller en korrigerad fördelning av ombud till Förbundsfullmäktige och Kongress. Dokumentet finns att hämta som pdf-fil under "Info aktiva / Blankett/Dok arkiv / Dokument".


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by RacingManager