Publicerad: 04/19/2009


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Förbundscirkulär nr 19-22 2009, finns nu utlagt under

"Info aktiva / Blankett/Dok arkiv / Förbundscirkulär".


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by Anna-Lena Landen