Publicerad: 08/06/2015


Webbanmälan

Hemsidan kommer att ligga nere under kortare perioder p.g.a. diverse omdirigeringar av information, berör även webbanmälan.
Skulle ni uppleva några problem med att anmäla era hundar så kontakta Krister Sandberg på adressen: regshcf@gmail.com


Källa: Registeransvarig | ShcfCreated by Krister Sandberg