Publicerad: 04/22/2009


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Förbundscirkulär nr 25-26 2009, finns nu utlagt under

"Info aktiva>Blankett/Dok arkiv>Förbundscirkulär".


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by Anna-Lena Landen