Publicerad: 06/27/2011


Dispens 14 dagars regeln


Förbundets tävlingsledare Linda Edberg har fr.o.m. idag medgivit generell
dispens från den s.k. fjortondagarsregeln. Detta beroende på att det i det
reviderade Regelverk som snart kommer att publiceras så är regeln borttagen.
SHCF har fått ett antal dispensansökningar från denna regel och för att
underlätta nu i övergången så lämnas härmed en generell dispens. Observera
att tvådagarsregeln fortfarande gäller, alltså minst två tävlings- och
träningsfria dagar efter genomfört lopp eller träning.


Källa: SHCFCreated by Krister Sandberg