Publicerad: 07/03/2008


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Blanketten tillhörande "Förbundscirkulär nr 10 2008" har korrigerats beträffande SHCFs kontonummer. Dokumentet heter "Förbundscirk2008_10Rev" och finns att hämta som pdf-fil under "Info aktiva / Blankett/Dok arkiv / Dokument".


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by RacingManager