Publicerad: 07/10/2018


Anmälan SM

Det är svårt för registret att veta vilket SM anmälan avser om detta inte framgår i anmälan.
För att säkerställa att hunden hamnar i det lopp som tränaren/ägaren tänkt sig är det viktigt att det framgår i anmälan vilket SM hunden vill deltaga i(sprint/tik/veteran/öppna).

Detta skall anges i textrutan "övrigt"(se nedan).
------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS!
Om inget önskemål (ex. tik-SM) anges på en anmälan för medel kommer hunden lottas in i Öppna SM.
Om inget önskemål (ex. veteran-SM) anges på en anmälan för kort kommer hunden lottas in i sprint-SM.


Källa: SHCFCreated by Theres Lindström