Publicerad: 03/08/2021


Info inför kongressen 2021

Samlad information inför kongressen finns nu under
  • Info Aktiva -> Blanketter/Dok arkiv -> Nyhetsbrev

Dokumenten är namngivna enligt nedan:

2021_03mars_Verksamhetsberättelse_2020.pdf
2021_03mars_Valberedningens_förslag.pdf
Svårt att öppna och läsa filerna?
Sitter du vid dator: Högerklicka och välj "öppna länk i nytt fönster"
Sitter du vid smartphone eller surfplatta: Peka på filen, håll kvar fingret och välj alternativet "öppna länk i ny flik" när detta kommer upp.


Källa: SHCFCreated by Theres Lindström