Publicerad: 06/30/2005


SHCF instiftar stipendium

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund, SHCF, instiftar stipendium.
Vid sitt styrelsemöte möte den 25 maj 2005 beslutade SHCF att instifta ett årligt stipendium om 6000 kronor för stöd till elever vid hundsportsgymnasiet i Forshaga.
Stipendiet skall fördelas med hälften till en avgångselev och den andra hälften till studiestipendium till elev/elever under pågående kurs.

Stipendium till skall efter rektors bedömning utges till avgångselev som visat särskilt intresse för hundkapplöpningssporten med beaktande av djurskydd och hundarnas fysiska och mentala villkor.

Studiestipendiet skall efter rektors bedömning ges till elev/elever som genom praktiskt arbete eller teoretiska studier under pågående kurs vill fördjupa sig i hundkapplöpningssporten och dess villkor.

Styrelsens motiv för dessa stipendium är att öka kunskapen om hundkapplöpning bland unga människor i Sverige. Hundkapplöpningssporten är ett bland andra medel som erbjuder människor rekreation och förströelse. Äga och tävla hund ger många tillfällen till aktiv friskvård som leder till ett sundare liv både för människor och djur.Årets stipendium till avgångselev tillföll Johanna Biderman med motiveringen, "För hennes stora intresse och engagemang i olika hundsporter med inriktning på fysisk aktivitet. Hennes goda handhavande av hundar gör henne till ett mycket gott föredöme inom hundsporten."

Styrelsen gratulerar och önskar Johanna lycka till i framtiden.


Källa: SHCFs FörbundsstyrelseCreated by Titti Karjalainen