Publicerad: 07/21/2011


Uppdaterat Regelverk

Uppdaterat Regelverk
SHCF: styrelse  har genomfört en revision av vårt Regelverk. Denna utgåva Regelverk gäller from 2011.07.20.
Syftet och målet med revideringen har varit att förenkla tävlandet och öppna upp vår sport så att fler intresserade får möjlighet att komma i kontakt med vår sport. Vi har också justerat paragrafer där man hänvisat till spel och kansli.
Ett flertal paragrafer har tagits bort helt och hållet. Bland annat har den tidigare gällande 14-dagarsregeln som maximerade möjligheten till att tävla med hund tre gånger under 14 dagar har nu tagits bort och 2 dagars vila gäller.
Vi har för att underlätta att finna förändringarna rödmarkerat den text som justerats. Svart text är ej justerad. Borttaget är ej markerat på något sätt. De beslut som tidigare tagits av SHCF och presenterats i Supplementet har nu införts i Regelverket.
Supplementet är också under revidering och väntas komma ut i ny utgåva under början augusti. Tills vidare gäller det nuvarande Supplementet.
Finns att hämta under: " SHCF > Dokument arkiv "
 
 
Hundhälsningar
Hans


Källa: SHCFCreated by Krister Sandberg