Publicerad: 05/08/2009


Avelsloppet 2009

AGRIA SVENSKT AVELSLOPP 2009
Agria Svenskt Avelslopp kommer att starta söndagen den 24 maj. Lottningen till den
första omgången sker måndag den 18 maj och publiceras på SDA´s samt GHK´s hemsida.
Detta innebär att det inte kommer att köras någon tävling den 16 maj på Mariedal Park.
Däremot inbjuds till trial, licenslopp samt vanlig träning för de som önskar. Loppen börjar
klockan 15,00 och trial och licenslopp anmäls till Gunni Fredriksson genom mail, fax eller
telefon; gunni.putte@telia.com eller 0302-445 57.


Källa: GHK TävlingsledningCreated by Anna-Lena Landen