Publicerad: 08/29/2008


Anmälan och inbjudan till ÖHK, Örebro

Fr o m 2008-09-01 anmäler ni via webbanmälan till Örebro på vår hemsida -
www.orebrohundkapp.se
Där kommer all viktig information, som t ex kompletteringar och förändringar i tävlingsinbjudan, att publiceras.

/ Tävlingsledningen i ÖHK


Källa: SHCF/Täk, ÖHK



Created by RacingManager