Publicerad: 05/28/2002


Fotbollextra har gått i konkurs

Gratistidningen Fotbollextra har ställt in sina betalningar och kommer inte den närmaste tiden att producera och distribuera tidningen. Konkursförvaltaren försöker i nuläget hitta en rekonstruktion men det föreligger stor osäkerhet kring framtiden för tidningen.
I och med detta så upphör avtalet mellan Fotbollextra och Svenska Spel (SvS) avseende gratis distribution av tidningen samt särtrycket av Vinn8 startlistor till SvS sportspels och spelkanalsombud.

De praktiska konsekvenserna för nämnda ombud är att tidningen Fotbollextra samt särtrycket med Vinn8 startlistor omedelbart upphör att distribueras till ovan nämnda ombud.

Avseende Vinn8 startlistor vill vi hänvisa till väggtidningen Dagens Spel som distribueras gratis till samtliga SvS ombud. Svs utreder f n möjligheterna att komma ut med en ersättning för Vinn8 startlistor direkt till ombuden.


Källa: Svenska SpelCreated by Titti Karjalainen