Publicerad: 01/29/2007


Info från SHCF till samtliga sällskap!

De nya dokumenten heter "Förbundscirkulär2007-01" och "FunkförtecknSällskap". De finns att hämta som pdf-fil under "Info aktiva / Blankett/Dok arkiv / Dokument".


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by RacingManager