Publicerad: 10/16/2009


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Reviderade upplagor av Förbundscirkulär 29 och 36 finns nu att hämta under "Info Aktiva>Blankett/Dok Arkiv>Förbundscirkulär"


Källa: SHCFs FörbundsstyrelseCreated by Anna-Lena Landen