Publicerad: 07/13/2014


Information till samtliga medlemmar


En Extra Kongress kommer att avhållas under helgen den 9-10 augusti i Borås. Då kommer man att välja ny ordförande och vice ordförande för SHCF samt eventuellt någon/några nya ledamöter. 

Förslag till dessa poster lämnas till sandbergkrister@gmail.com 

Under veckorna fram till att vi får en ny förbundsstyrelse kan inga nya beslut fattas. De som har uppdrag för SHCF såsom kassören, sekreteraren, tävlings-, utbildnings- samt registeransvariga jobbar vidare med sina löpande uppgifter. Om det inkommer en fråga som kräver ett styrelsebeslut måste denna dock vänta tills en ny styrelse är vald. 

Inga utbetalningar, utöver de redan beslutade samt löpande kostnader såsom försäkringrar och dataavgifter, kan göras.

Detta kan komma att drabba den enskilde hundkapparen men det är priset för att låta verksamheten löpa. 

SM kommer att gå av stapeln som planerat med ovanstående inskränkningar.   


Vänliga hälsningar

SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND

Malin Månsson, Förbundssekreterare
Tfn 0733-40 59 12
E-post: shcf@shcf.se
www.shcf.se


Källa: ShcfCreated by Krister Sandberg