Publicerad: 12/16/2007


Licenser och avgifter för 2008, läs mer

Information om licenser och avgifter för 2008 presenteras i dokumentet "Förbundscirk2007_17" som finns att hämta som pdf-fil under "Info aktiva / Blankett/Dok arkiv / Dokument".
Avgiften ska erläggas på SHCFs plusgirokonto 77 51 95-1, senast den 31 december 2007!


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by RacingManager