Publicerad: 12/22/2006


Info från SHCF till samtliga sällskap!

De nya dokumenten heter "Förbundscirkulär 2006-09 och 2006-10" och finns att hämta som pdf-fil under "Info aktiva / Blankett/Dok arkiv / Dokument".


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by RacingManager