Publicerad: 04/02/2017


Info till tävlingsledare

Deadline för inskickande av material till den första utgåvan av vår gemensamma tävlingsinbjudan var den 1 april.

SHCF har beslutat att förlänga den tiden till den 7 april.
Underlaget för er tävlingsinbjudan skickas till shcf@shcf.se, dock senast 7 april.

Tänk på att även titta igenom er allmänna information så att den är uppdaterad.


Källa: SHCFCreated by Theres Lindström