Publicerad: 12/17/2007


OBS! "Vilande B-licens", läs mer

Ni som ännu inte löst en "Vilande" B-licens för 2007 - måste betala in avgiften, 100 kr, senast 2007-12-31 för att kunna beviljas B-licens för 2008!
Avgiften betalas till SHCFs plusgirokonto 77 51 95 - 1, ange "Vilande B-licens" och avsändarens namn på talongen.


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by RacingManager