Publicerad: 09/25/2007


Info "Vaccinationer", läs mer

Vi vill påminna om att följande giltighetstider gäller för att hund ska tillåtas start i tävling:
Parvo "Live" - 2 år (Parvo "Övrig" 1 år)
Valpsjuka - 4 år (enligt SKKs rekommendation)

(OBS! Även för medföljande hund (icke starthund) i depån, ska giltigt vaccinationsintyg kunna uppvisas.)


Källa: SHCFCreated by RacingManager