Publicerad: 03/09/2006


Riksspelarbetet rullar på

Rapport 2006 03 09
Förbundsstyrelsen fortsätter att arbeta med att finna en lösning på spelfrågan. Undertecknad har, sanktionerat av SHCFs styrelse, genom ett projektarbete, presenterat ett samarbetsförslag tillsammans med ett spelföretag som skulle kunna erbjuda spel på Greyhound Racing inom en ganska snar framtid.
Upplägget kan ge sporten en bra grund att stå på och dessutom ge goda utvecklingsmöjligheter på sikt. I förslaget finns möjligheter till ombudsspel, banspel samt även spel över internet vilket saknats i det tidigare arbetet. Att vissa av de s.k. banspelen även skulle kunna bli spelbara hos ombuden är också en möjlighet.

Diskussioner med myndigheterna om ett eget lotteritillstånd har hittills varit positiva men tyvärr så är det oftast ganska långa beslutsprocesser infattade. Vi har begärt att få ett förhandsbesked som skulle kunna påskynda etableringen av verksamheten och fick i dagarna beskedet om att detta först kan ges tidigast i mitten av april. Om beskedet då är positivt så startar etableringen omedelbart och verksamheten kan komma igång så fort som myndigheterna typgodkänt den tekniska utrustningen. Under tiden fortsätter de praktiska förberedelserna enligt planerna.

Ett tillstånd av den typ som ATG eller Svenska Spel haft blir dock inte tillgängligt i dagsläget bl.a. eftersom Svenska Spel har den s.k. spelkoncessionen även för 2006. I stället får vi starta upp med ett begränsat lotteritillstånd som ändå kan erbjuda oss de vanligaste spelformerna inkl. ett visst ombudsspel. Givetvis kan ett sådant tillstånd inte jämföras med omfattningen av den tidigare koncessionen, men det viktigaste för oss nu är att någon form av spel blir tillgängligt så fort som möjligt igen och att vi får utvecklas vidare därifrån.

Nästa rapport kommer så fort som informationen nått oss om förhandsbeskedet. Då kommer vi förhoppningsvis även att få anledning att närmare presentera det tänkta upplägget för aktiva, spelare, press, spelombud m.fl.

Vi hoppas att ni alla har förståelse för att informationsflödet inte alltid är vad man kan önska sig i processer av den här typen. Oftast beroende på förhandlingar och att viss information måste hållas inom projekten på grund av konkurrensskäl. Ni kan dock vara försäkrade över att vi, och våra engagerade och mycket kunniga samarbetspartners, alla gör vårt yttersta för att finna en snar och positiv lösning på spelfrågan för Svensk Hundkapplöpning.

Stockholm
2006 03 09
Mikael Almén
Projektansvarig


Källa: SHCF/ProjektansvarigCreated by Titti Karjalainen