Publicerad: 06/08/2007


Uppdat "Tävlingsinbjudan 2007", läs mer

Tävlingskalender och "Tävlingsinbjudan" (pdf) är uppdaterade beträffande följande tävlingsdagar: Borås 14/6 och 28/6, Järbo 23/6 samt Skellefteå 1/7.
Pdf-dokumentet "Tävlingsinbjudan" finns att hämta under - "Info aktiva / Blank/Dok arkiv / Dokument".


Källa: SHCF/Täk, VästsvAll, GHS, SkeHKCreated by RacingManager