Publicerad: 01/27/2009


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Följande cirkulär har lagts ut på hemsidan (info har gått till klubbarna tidigare):
2008
15 Att skriva en motion
16 Sällskapens årsmöten
17 Kontrolluppgifter
18 Kallelse till förbundsfullmäktiges årssammanträde 2009-01-27
19 Gemensam kontoplan
21 Licensavgifter
22 Medlemsavgifter/medlemsregister

2009
01 Cirkulärsammanställning
02 Ombudsfördelning förbundsfullmäktige och kongress
03 Förbundsfullmäktige val
04 Förskottsinbetalda medlemsavgifter
06 Register, Hundar, Tävlingar, Trial
09 Fullmäktiges Årsammanträde 2009

finns som pdf-filer under "Info aktiva / Blankett/Dok arkiv / Dokument"Källa: SHCFs FörbundsstyrelseCreated by Anna-Lena Landen