Publicerad: 07/05/2018


Inför licensloppen

För att er hunds sololicens/licenslopp skall godkännas måste er hund finnas registrerad i SHCF register samt ha en utfärdad sk. ID-bok enligt SHCF regelverk.

Det du behöver göra är att maila
  1. kopia på er hunds SKK registreringsbevis inkl. stamtavla
  2. ifylld blankett för ägarregistrering som ni hittar här nedan eller under Info Aktiva->Blankett/Dok arkiv->Blanketter.

    Samt
  3. låta en av SHCF utsedd registrator utfärda ID-bok.

Maila stamtavla och ägarregistrering till regshcf@gmail.com i god tid innan licenstagningen handläggningstiden är upp till 10 dagar.
Registreringen i SHCF kan med fördel göras långt innan det är dags att ta licens.

Lycka till med licenstagningarna!


ÄgarregMfl12-2.pdfÄgarregMfl12-2.pdf


Källa: SHCF RegisterCreated by Theres Lindström