Publicerad: 08/04/2020


SM Specialen

Alternativa SM, eller som det nu är döpt till, SM Specialen (namnet syftar till att det är ett speciellt år) kommer att bli ett samarrangemang mellan SHS och 7HS och körs datumen 4-6 samt 19-20 september.
Det var inga andra sällskap som ansökte om att arrangera tävlingen och ovan nämnda sällskap har inkommit med ett förslag till FS som är godkänt.
Inbjudan med information kommer att skickas ut så snart den är klar.


Källa: SHCFCreated by Lars Marklund