Publicerad: 03/06/2007


Sökes: Nya förmågor till förbundsstyrelsen!

Vid kommande årssammanträde i förbundsfullmäktige som äger rum den 21 april 2007 ska två kompletteringsval till förbundsstyrelsen göras, i enlighet med förbundsstadgan som antogs på 2006 års förbundskongress.
Då SHCFs valberedning inom utsatt nomineringstid inte fått in en enda nominering (!) från medlemssällskapen, ber valberedningen nu samtliga enskilda medlemmar om hjälp med att inkomma med tips på personer som Du skulle vilja se i förbundsstyrelsen.

- Vilka 2 st personer skulle Du vilja blev invalda i förbundsstyrelsen?

För att beakta stadgans § 1.02.02 Jämställdhet, ser valberedningen gärna tips på fler kvinnor, då representationen av kvinnor är låg i förbundsstyrelsen.

Ta chansen och utnyttja Din demokratiska rättighet i vår medlemsdrivna organisation och välj in de personer som Du vill ska representera Dig i sportens högsta beslutande organ!

Alla tips på personer tas tacksamt emot omgående (dock senast 19 mars) till valberedningen enligt nedan:

Petra Hartley (sammankallande)
tfn 08-36 01 04, 070-424 94 24, petra.hartley@tele2.se

Yvonne Flink
tfn 0652-24009

Ing-Marie Wessman
tfn 033-29 21 10


Källa: SHCFs valberedningCreated by RacingManager