Publicerad: 07/09/2014


Information till samtliga medlemmar!

Information till samtliga medlemmar!

 

Nina Bliding avgick som orförande den 5 juli 2014.

 Eftersom SHCF nu varken har en ordförande eller en vice ordförande betyder detta att:

 Inga beslut får tas fram tills en ny ordförande är vald.

Pengarna fryses in förutom för de löpande utgifterna som tex. abonnemang, försäkringar.

Nina Bliding och Robert Hanebrink står inte längre som firmatecknare för SHCF.

Lars Wicander, revisor, blir insatt som firmatecknare under tiden i väntan på en extra kongress.

 Inga protokollförda möten kan hållas av SHCF.

En extra kongress kan hållas tidigast om 14 dagar för att välja en ny ordförande och vice ordförande samt övriga ev. poster som behöver bemannas i förbundsstyrelsen.

Valberedningen har blivit kontaktad. Valberedningen får också i uppdrag att kontakta alla sittande ledamöter o suppleanter om de vill fortsätta sina uppdrag.

Kallelse till en extra kongress kommer inom kort.

Problemet som måste lösas just nu är SM:et som är förbundets tävling. Una Modig och Lars Wicander arbetar med att se om det går att komma runt problemet att SHCF inte har någon beslutsrätt eller tillgång till pengar.Källa: Shcf:s FörbundsstyrelseCreated by Krister Sandberg