Publicerad: 11/21/2016


Slutrapport Whippetutredningen


   Utredningen av allt inkommet material i whippetfrågan är nu klar.
   Förbundsstyrelsen vill rikta ett stort tack till utredaren Pia Westergren Löf som gjort ett gediget arbete.
    
   Utredarens slutrapport finns utlagt på SHCFs hemsida. 
    
   En frågeställning som kvarstår är huruvida det skett någon utredning av ärendet i Tjeckien och vad det i så fall resulterat i.
   När svar inkommer så kommer det att publiceras.
    
   Utredningens slutsats ger inte upphov till några konsekvenser för tävlande hundar eller tränare.
    
   Utredaren påpekar i sin utredning att det ej går att visa om det felaktiga faderskapet kan tyda på en inblandning av greyhounds.
    
   Förbundsstyrelsen har även kontaktat det amerikanska kapplöpningsförbundet som har en lång historia i att använda sig av DNA-tester i sin verksamhet.
   Jim Gartland, (Executive Director, National Greyhound Association) som hänvisade till sin kontakt, Angela Silva (Veterinary Genetics Laboratory, University of California, Davis).
   Angela Silva svarade följande;
   “We would not be able to tell you genetically if the animal has greyhound.”
    
   Samma framgår av de frågor som förbundsstyrelsen ställt till andra genetiska laboratorium vid tidigare kontakter.
   Frågan om det finns inkorsade greyhounds kommer alltså inte kunna besvaras.
    
   Förbundsstyrelsen tar emot frågor om utredningen fram till den 10 december.
    
   Ärendet är härmed avslutat, det enda som kvarstår är ett svar från Tjeckiska kennelklubben.   Vänliga hälsningar

   SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND

   Malin Månsson, Förbundssekreterare
   Tfn 0733-40 59 12
   E-post:
   shcf@shcf.se
   www.shcf.se

   slutrapport - utredning shcf.pdfslutrapport - utredning shcf.pdfKälla: SHCFCreated by Fredrik Aichhorn