Publicerad: 09/03/2007


Inställda tävlingar - MiHK 16 och 30/9, läs mer

Styrelse och tävlingsledning i MiHK har beslutat att ställa in ovanstående tävlingsdagar. Därmed tackar vi för i år och återkommer 2008!
/Tävlingsledningen MiHK


Källa: SHCF/Täk, MiHKCreated by RacingManager