Publicerad: 05/11/2013


Medlemsmatrikel

Medlemsmatrikeln uppdaterad 2013-05-11, finns under
" Info aktiva → Blankett/Dok arkiv → Dokument "
Om ni ser några uppgifter som är felaktiga t.ex. adresser, telefonnummer, sällskap.
Skicka i så fall in ändringarna till " regshcf@gmail.com "


Källa: Registeransvarig SHCFCreated by Krister Sandberg